AvalehekülgProjektistKasutusjuhendTäppisotsingKes me oleme?Kontakt fra

Suur eesti-prantsuse sõnaraamat

 

Projekti üldtutvustus

"Suurt eesti-prantsuse sõnaraamatut" koostab Eesti-Prantsuse Leksikograafiaühing (EPLÜ). Sõnastik püüab vastata kõigi eestlaste vajadustele, kes peavad kirjutama prantsuskeelseid tekste, ja kõigi prantslaste vajadustele, kes püüavad mõista eestikeelset teksti. Eeskätt püüab sõnastik olla täisväärtuslikuks töövahendiks tõlkijatele, samuti prantsuse keelt õppivatele eesti kooliõpilastele ja tudengitele ning eesti keelt õppivatele prantsuse tudengitele.

Valmivas sõnastikus kaetakse levinum ja vähem levinud üldsõnavara, samuti paljude erialade põhiterminid – eeskätt neist valdkondadest, mis on muutunud oluliseks pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga. Sõnastiku planeeritavaks kogumahuks on üle saja tuhande märksõnaartikli.

Tegu on tõlkesõnastikuga: eesti sõnu ei defineerita ja neile antakse reaalselt kasutatavad prantsuse vasted. Väga suurt tähelepanu pööratakse sõna eri tähenduste kajastamisele, kui need tähendused tingivad erinevate prantsuse vastete kasutamise. Kasutajale on abiks arvukad näited, et pakutud vasteid õigesti kasutada või et näidata, kuidas tõlkida idiomaatilisi väljendeid, mis nõuavad hoopis erisugust tõlget.

Iga märksõnaartikliga töötavad nii eestlased kui ka prantslased, kel on nii keelealane pädevus kui ka tõlketöö kogemused. Andmeid, mis pärinevad teistest sõnastikest (eesti keele seletussõnaraamat, erinevad kakskeelsed leksikonid või terminibaasid, Eesti Keele Instituudi poolt meie käsutusse antud eesti sõnade andmebaas, prantsuse morfoloogiaandmebaas Morphalou), kontrollitakse ja täiendatakse regulaarselt, eeskätt eesmärgiga kajastada uusi kasutusnüansse ja uute tähenduste teket. Täiendavaks kvaliteedigarantiina on kasutusel suur kakskeelne korpus, mida EPLÜ nimelt selle projekti raames koostab.

Projekti esimeses järgus koostatakse sagedasemate sõnade märksõnaartiklid. Paralleelselt koostatakse ka mõningaid terminiseeriaid, võttes arvesse nende koostajate ajalisi võimalusi ja eriteadmisi.

Tänapäevane veebipõhine keskkond, mida sõnaraamatu koostamiseks kasutatakse (Jibiki nime kandev platvorm), võimaldab tööd teha kaugmeetodil. Samuti on tänu sellele võimalik iga märksõnaartikkel muuta kõigile vabalt nähtavaks kohe pärast lõplikku toimetamist.

Projekti elluviimist võimaldavad toetused riiklikelt institutsioonidelt. Töö tulemused on seega loomulikult kõigile vabalt kättesaadavad.

Seni on projekti toetanud järgmised institutsioonid:

Logo OIF Logo Haridusministeerium Logo kul Logo CCCF Logo Ambassade Logo AIF Logo WBI

 Kirjandust projekti kohta:

Chalvin, Antoine, Mathieu Mangeot 2006. Méthodes et outils pour la lexicographie bilingue en ligne : le cas du Grand dictionnaire estonien-français. – Proceedings XII Euralex International Congress, Torino, Italia, September 6th-9th, 2006, Alessandria: Edizioni dell’Orso, vol. I, pp. 605-610.

Chalvin, Antoine, Mathieu Mangeot, Egle Ramdani, Madis Jürviste (ilmumas). Suur eesti-prantsuse sõnaraamat (GDEF): töömeetodid ja -vahendid. – Eesti Rakenduslingvistika ühingu aastaraamat.

Jürviste, Madis, Jean Pascal Ollivry 2006. Suur eesti-prantsuse sõnaraamat. – Forseliuse Sõnumid 13. Tartu: Forseliuse Selts.

Mangeot Mathieu, Antoine Chalvin 2006. Dictionary Building with the Jibiki Platform: the GDEF case. – International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), Genoa (Italy), 24-26 May 2006, CD-ROM, Paris: ELDA.